Arvuta välja ohtude eeldatavad sagedused. Lipp on kokku liidetud saaduste täisarv.

See dokument on kätte saadud kurjategijate käest. Otsi üles dokumendis olev salasõna.

Kuulates võrguliiklust pealt saadi kätte järgmine sõnum. Palun aidake kokku panna järgmine tabel.

Kaustades on palju dokumente. Leidke kaustast üks dokument, kuhu on ära peidetud lipp.


KONTROLL