KIRJELDUS

Arhiivi sügavustes on vastus.

Aeg on võtta kiiver ja labidas ning hakata kaevama!

ÜLESANDE FAIL

Описание

В глубинах архива есть ответ.

Пора взять шлем и лопату и начать копать!

ФАЙЛ ЗАДАЧИ

KONTROLL