DESCRIPTION

We have intercepted the communications of two suspects. In their conversations, we have noticed that they have been sending each other a bunch of images.

Upon closer examination, we have reason to believe that there may be additional information encoded within these images.

We are now tasked with unraveling the hidden messages within these pictures and uncovering any potential information that could be valuable in our investigation.

Find out how they are encoding the information and extract it!

Challenge created by CTF TECH.

Challenge files are located HERE

HINTS

The message is encoded into the red values of every pixel. This is visible at the top of the image. A custom script might be necessary.

KIRJELDUS

Oleme pealtkuulanud kahe kahtlusaluse side.

Nende vestlustes oleme märganud, et nad on saatnud üksteisele hulgaliselt pilte.

Lähemal uurimisel on meil põhjust arvata, et nendesse piltidesse võib olla kodeeritud lisateavet.

Meie ülesandeks on nüüd lahti harutada neis piltides peituvad sõnumid ja paljastada igasugune potentsiaalne teave, mis võiks olla meie uurimises väärtuslik.

Uurige, kuidas nad kodeerivad teavet ja võtke see välja!

Ülesanne on loodud CTF TECH poolt.

Ülesande failid asuvad SIIN

VIHJED

Sõnum on kodeeritud iga piksli punasesse väärtusse. See on nähtav pildi ülaosas. Vajalik võib olla kohandatud skript.

KONTROLL