KIRJELDUS

Duplikaadid

1992 aastal filmis “Duplikaadid” otsitakse taga sarnast inimest. Lõpuks jõutakse Sandburg Research Instituuti kus selgub tõde. Neil on mure, nad ei saa hakkama oma andmetega..
Andmeteadlase ülesanne on saada aru, mis toimub kliendi andmetes. Sageli on seal palju duplikaate ja musti andmeid, mille kasutamine ei kuvaks päris õiget statistikat. Tema ülesandeks on andmed korda teha.

Tihti on kliendi andmed sisestatud andmebaasi manuaalselt.. Ka seekord. Tundub, et andmesisestaja ei pannud üldse tähele, mida ta kirjutas. Sinu ülesanne on selgitada välja, millised on õiged tootekoodid, et andmetest oleks võimalik andmeridade kordused ära kustutada. Vaata tootekood.csv faili

FLAG: tootekoodides esinevate üksikute numbrite aritmeetiline keskmine ümardatud täisarvuni

VIHJE

Sorteeri andmed kasutaja id järgi, leia kõige enam esinevad numbrid ja tähed tootekoodides

KONTROLL