KIRJELDUS

Leia e-kirjad, mis kujutavad endast õngitsemist (ingl phishing)
Lipp on õngitsemist kujutavate piltide koodid järjestikku

654

987

100

872

379

368


KONTROLL