KIRJELDUS

Leia e-kirjad, mis kujutavad endast õngitsemist (phishing)
Flag on õngitsemist kujutavate piltide koodid järjestikku

654

987

100

872

379

368


KONTROLL