KIRJELDUS

Eliise käib veel viimaseid päevi koolis ning tunnid toimuvad distantsilt. Arvutiõpetaja andis ülesandeks uurida välja vastused järgmistele küsimustele. Tundub, et osa küsimustest on millegi pärast automaattõlkest läbi käinud, proovi ikka aru saada.

Leia vastused internetist järgmistele küsimustele: 1.Kes leiutas veebi? 2. 誰是中國首富? 3. Milline on kõige esimene kõrgetasemeline programmeerimiskeel maailmas (loodud 1942-45)?

VIHJED

Juhend päkapikkudele: lipp on küsimuste vastused järjest, mille vahel on sidekriips. Iga isiku ees ja perenim(ed) algavad suure tähega. Näide KüberPuuringVõistlus-KüberNaaskel-Pähkel.
Vastuses on 36 tähte, millest 6 on suured tähed.
Lipp on kujul: KP21-XxxXxxXxx-XxxXxx-Xxx

ОПИСАНИЕ

Для Eliise это последние дни в школе и занятия проходят удалённо. Учитель информатики дал ей задание найти ответы на несколько вопросов, но похоже, что часть этих вопросов попала в автопереводчик, но попробуйте всё-таки понять о чём речь.

Найдите ответы на следующие вопросы: 1. Кто изобрёл всемирную сеть (веб) 2. 誰是中國首富? 3. Как назывался первый высокоуровневый язык программирования в мире (изобретён в 1942-1945 гг.)

СОВЕТЫ

Руководство для гномиков: Флаг состоит из ответов на вопросы, разделённых дефисом. Имена и фамилии начинаются с заглавной буквы. Пример KüberPuuringVõistlus-KüberNaaskel-Pähkel.
Ответ состоит из 36 символов, 6 из которых заглавные буквы
Формат флага: KP21-XxxXxxXxx-XxxXxx-Xxx

KONTROLL