KIRJELDUS

Ema Liis töötab kinnisvaramaaklerina. Ta hoiab enda arvutis pilte ja videoid lademetes. Kahjuks hakkas tema kõvaketas täis saama. Liisi tööarvuti jookseb Windows 10 peal. Lahenduseks oli lisada juurde uus pooljuhtketas ja see arvutiga ühendada.

Kahjuks valis ta ketast vormindades kogemata vale tüübi ja fototarkvara keeldub sellega töötamast. Suuremad videofailid lihtsalt ei soostu kettale liikuma, et ruumi juurde tekitada.

Aga sellest pole midagi, sest ta saab ju seda tegevust korrata?

Ta proovis seda kohe ketaste loetelus teha, kuid tekkis veateade: Windows ei saa antud ketast vormindada (Windows cannot format this drive). Sulgege kõik teised utiilid või programmid, mis võivad antud ketast kasutada.

VIHJED

Leia õpetus probleemi lahendamiseks ning tuvasta, milline oleks kõige õigem failisüsteem milleks uus ketas vormindada.
Lipp on kujul: KP21-XXXX

ОПИСАНИЕ

Мать Liis работает маклером. На её компьютере сохранены кучи фотографий и видео. К сожалению, на диске заканчивается место и нужно добавить в него новый твердотельный (полупроводниковый) жёсткий диск (SSD). Компютер Liis работает под управлением Windows 10.

К сожалению, при форматировании диска она выбрала неправильный формат и теперь нужные программы отказываются с ним работать – большие файлы на диск просто не копируются. Но она ведь может всё исправить?

Она попыталась сделать это из списка носителей данных, но получила сообщение об ошибке: «Windows не может отформатировать этот жёсткий диск (Windows cannot format this drive). Закройте все программы, которые могут использовать этот диск».

СОВЕТЫ

Выясните как решить эту проблему и выберите наиболее подходящую файловую систему, в которуй отформатировать жёсткий диск.
Формат флага: KP21-XXXX

KONTROLL