KIRJELDUS

Tark linn arvab alati, et ta on maailma kese.

Aga mitte alati!

Kus on Targa maa tegelik keskpunkt?

Lahenda tekstülesanne

Alustuseks minna Eesti geograafilisse keskpunkti ja leida mis aastal oli sealne rahvaarv 47.

Sealt edasi rännata kagu suunda linna, mis osaleb projektis SmartEnCity.

See linn on veel tuntud skulptuuri poolest, mis avati aasta varem, kui Eesti geograafilise keskpunkti rahvaarv oli 47.

Kui viimasest minna edasi edelasse sõpruslinna, mis jääb täpselt nii mitme kilomeetri kaugusele nagu kirjas ka selle linna auks paigaldatud plaadil, mis asetseb kahe tudengi all.

Kaugus teisendada ümber miilideks ja vastus ümardada ühelisteni.

Kui lahutada esimesest leitud aastaarvust teine ja siis saadud vahele liita kaugus.

Tekstülesande lahendusest saadud summa teisendada ümber binaararvuks saame lõppvastuse.

Vastus on kujul flag_30_00000000


Описание

Конечно, Умный город считает себя центром вселенной.

Но ведь это не всегда так!

Где на самом деле находится центр Умной страны?

Для начала нужно найти на карте географический центр Эстонии и выяснить в каком году тамошнее население составляло 47 человек.

Оттуда перенесёмся в эстонский город, участвующий в проекте SmartEnCity.

Ещё этот город известен скульптурой, которая появилась на год раньше, чем население географического центра Эстонии стало равно 47.

Оттуда можно перенестись в его город-побратим на юго-западе, расстояние до которого равняется числу, написанному на плите, расположенной около двух студентов.

Это расстояние в километрах нужно перевести в мили и округлить до целого числа.

От года, который вы определили первым, нужно отнять год, который вы определили вторым, а к результату присоединить расстояние.

Если перевести полученное число в двоичный формат, то получится правильный ответ на это задание.

Введите флаг в формате flag_30_000000



KONTROLL