KIRJELDUS

Vahetasite pere kodusel WiFi ruuteril parooli ära, aga millegipärast on veidrad seadmed uuesti WiFi võrguga ühendatud. Ründajad said kuidagi veel WiFi ruuterile ligi. Leiad kahtlase JavaScripti ruuteri sisselogimislehelt, ühendus ruuteriga ei olnud krüpteeritud. On see ründajate lisatud?

VIHJED

Lipp on kujul: KP21-xxx-xxx

ОПИСАНИЕ

Вы заменили пароль на беспроводном роутере, но почему-то незнакомые устройства снова подключились к сети – хакеры снова получили к ней доступ. Вы находите подозрительный файл на Javascript, который запускается при старте роутера – соединение с ним не было зашифровано. Неужели его добавили хакеры?

СОВЕТЫ

Формат флага: KP21-xxx-xxx

KONTROLL