KIRJELDUS

Lisaks ruuteri adminpaneelile tundub olevat nakatatud ka Mia kodune veebiserver, kus ta programmeerimist harjutab. Uuri lisatud PHP skripti.

VIHJED

Lipp on kujul: KP21-xxx-xxx-xxx

ОПИСАНИЕ

Похоже, что в дополнение к панели администрирования роутера заражён и домашний сервер Mia, на котором она учится программировать. Изучите приложенный скрипт на PHP

СОВЕТЫ

Формат флага: KP21-xxx-xxx-xxx

KONTROLL