KIRJELDUS

Eliis nägi, et isa vahetas millegipärast koduse WiFi parooli. Kahjuks te ei näinud uut parooli ja nüüd olete kõikidest tegevustest välja jäetud.

Isa jättis aga lauale märkme uue parooliga, kuid kohe esimesel vaatamisel te selle tähendust ei mõista. Millele viitavad kirjas olevad numbrid, kas see võib olla seotud selle raamatuga, mida isa hoidis oma riiulis?
Märkmel on kirjas: 100-3-4 89-7-2 1-19-8 39-2-3 11-8-1 9-13-3

Ülesande fail

Lae alla

Tuvasta, millest uus WiFi salasõna koosneb. Olge tähelepanelikud, et kõik sõnad paroolis täpselt sama moodi kirja panete, nagu isa seda tegi.


VIHJED

Lipp on kujul: KP21-Xxx

ОПИСАНИЕ

Гномики обратили внимание, что отец поменял пароль домашней беспроводной сети, но, к сожалению, не успели заметить новый пароль и теперь ничего не можете поделать.

И, хотя отец оставил на столе заметку с новым паролем, но с первого взгляда вы не понимаете смысла того, что там написано. Что означают эти цифры и могут ли они быть связаны с книгой, стоящей на полке?
На заметке написано: 100-3-4 89-7-2 1-19-8 39-2-3 11-8-1 9-13-3

Файл задач

Скачать

Определите из каких частей состоит новый пароль. Будьте внимательны, чтобы ввести все слова именно так, как ввёл их отец.


СОВЕТЫ

Формат флага: KP21-Xxx

KONTROLL