DESCRIPTION

It's May 8, 2007

A lot of work goes into analyzing pieces of code seen in transfer in the government networks, but during these critical times, some of the work has to be outsourced.

The Estonian Information System Authority ask you to analyze a file they found in some of their internal computers.

Can you figure out what it is? If it's malicious, it needs to be removed asap.

Investigate the code and recover a flag from it.

File for analysis: unknown.file

Challenge created by CTF TECH.

Challenge files are located HERE

HINTS

Decompile the file. Figure out what it does. You must write a script that generates the flag based on given regex. You must calculate a hash from generated flags, and if it matches the given hash, then you have the correct flag.

KIRJELDUS

On 8. mai 2007

Valitsuse võrkudes ülekandmisel nähtud kooditükkide analüüsimisel tehakse palju tööd, kuid praegusel kriitilisel ajal tuleb osa tööst sisse osta.

Eesti infosüsteemi amet palub teil analüüsida faili, mille nad leidsid mõnest oma sisearvutist.

Kas suudate välja selgitada, mis see on? Kui see on pahatahtlik, tuleb see kiiresti eemaldada.

Uurige koodi ja taastage sellest lipukene.

Analüüsitav fail: unknown.file

Ülesanne on loodud CTF TECH poolt.

Ülesande failid asuvad SIIN

VIHJED

Dekompileerige fail. Uurige, mida see teeb. Peate kirjutama skripti, mis genereerib lipu antud regexi alusel. Peate arvutama genereeritud lipukestest hashi ja kui see vastab antud hashile, siis on teil õige lipukene..

KONTROLL