KIRJELDUS

Mia on veel koolis. Tema on nii noor, et teda distantsõppele ei ole lubatud, kuigi ta oskab arvutit ja tehnikat isegi paremini kui Eliise. Kool on vaikne ja õpilasi ei ole palju kooli tulnud. Õpetaja annab lastele vaba aja, kus nad võivad teha neid asju, mida neile endale meeldib.

Mia soovib Linuxi operatsioonisüsteemis muuta konfiguratsiooni failide sees olevat teksti. Et Mia saaks sisse kooli arvutisse on tal vaja ära arvata selle parool, mis on seotud tekstitöötluse programmide nimede tundmisega.

Vaadates lisatud nimekirja, leia programmid, millega on teksti otseselt võimalik muuta.
1. nano, 2. mkdir, 3. cat, 4. vim, 5. gedit, 6. ssh, 7. kate, 8. vi, 9. man, 10. sudo

VIHJED

Parooliks kooli arvutis on tekstitöötlusprogrammide numbrid järjest väiksemast suuremani.
Lipp on kujul: KP21-xxxxxx

ОПИСАНИЕ

Mia пока ходит в школу. Она ещё маленькая, поэтому на удалённое обучение её не перевели, хотя она, впрочем, разбирается в компьютерах и прочей технике лучше Eliise. В школе сейчас тихо, потому что многие туда не ходят. Учитель даёт ученикам немного свободного времени, чтобы они позанимались тем, что им самим больше всего нравится.

Mia хочет поменять содержимое конфигурационных текстовых файлов в операционной системе Linux. Чтобы получить доступ к школьному компьютеру, ей нужно узнать пароль от него, который как-то связан с названием программы для работы с текстом.

Посмотрите на список программ и определите какая из них предназначена для редактирования текста.
1. nano, 2. mkdir, 3. cat, 4. vim, 5. gedit, 6. ssh, 7. kate, 8. vi, 9. man, 10. sudo

СОВЕТЫ

Пароль от школьного компьютера состоит из цифр, под которым в списке указаны программы для работы с текстом, начиная с меньшего числа и до большего.
Формат флага: KP21-xxxxxx

KONTROLL