KIRJELDUS

Isa Martin uuenda kodust arvutivõrku, mille raames ta tõstab ringi kaableid (vt ül 7), uurib, mis seadmed on võrgus. Võrku lindistades märkab ta WireShark programmiga erinevaid inforidu, aga ta ei saa väga hästi aru, mida see kõik tähendab.

Päkapikkudel on vaja teada, mis on kodus kasutatava ruuteri tootja nimi, et anda jõuluvanale teada, et kas on vaja tuua uus.

vorguliiklus


VIHJED

Lipp on kujul: KP21-Xxx

ОПИСАНИЕ

Отец закончил обновление домашней сети, в процессе которого он переключал кабели (см. задание 7) и проверяет теперь какие компьютеры находятся в сети. Анализируя сетевые пакеты, он обнаруживает с помощью WireShark строчки данных, про которые не понимает что они означают.

Гномикам нужно разобраться кто производитель домашнего роутера и сообщить Деду Морозу, если требуется новый.

vorguliiklus


СОВЕТЫ

Флаг в формате: KP21-Xxx

KONTROLL