KIRJELDUS

Kahtlus on, et keegi kasutab veel Karude kodust WiFit. Teine päkapikk aitas sind WiFi pakettide kinni püüdmisega ja tegi sulle capture faili. Mis on Karude WiFi parooliks?

VIHJED

Lipp on kujul: KP21-xxx

ОПИСАНИЕ

Есть подозрение, что кто-то чужой пользуется беспроводной сетью семьи Karu. Другой гномик помог вам с перехватом сетевых пакетов и собрал их в capture-файл. Какой пароль в беспроводной сети семьи Karu?

СОВЕТЫ

Формат флага: KP21-xxx

KONTROLL