KIRJELDUS

Eliise koolipäev lõppes edukalt ning ta tahtis hakata valmistuma tulevaks jõulupeoks.

Ta otsis üles enda jõululuuletuste faili, kuid dokument paistab tühi! Keegi on kuidagi luuletuse ära peitnud.

VIHJED

Leidke luuletus ja muutke see taas loetavaks. Vastuseks on luuletuse pealkiri.
Lipp on kujul: KP21-Xxx

ОПИСАНИЕ

Школа у Eliise закончилась и она заняться подготовкой к предстоящему рождеству. Она нашла файл с рожденскими стихотворениями, но он выглядит пустым – все стихотворения каким-то образом скрыты.

Найдите стихотворение и преобразуйте его в читаемый формат. Флагом будет заголовок стихотворения.

СОВЕТЫ

Найдите стихотворение в файле, выглядящем пустым. Ответом будет заголовок стихотворения.
Формат флага: KP21-Xxx

KONTROLL