KIRJELDUS

Mia on saanud arvutisse sisse ja tegeleb tekstitöötlusprogrammis toimetamisega.

Ülesande fail

Lae alla

Teie märkate, et see ei ole tavaline teksti fail, vaid selle sisse on peidetud ära flag.


VIHJED

Juhend päkapikkudele: vastus on loogeliste sulgude sees
Lipp on kujul: KP21-XXXXxXXXX

ОПИСАНИЕ

Mia получила доступ к компьютера и работает в текстовой программе.
Вы замечаете, что на экране не просто текст, в нём спрятан флаг.


СОВЕТЫ

Совет гномикам: ответ находится в логических скобках.
Формат флага: KP21-XXXXxXXXX

KONTROLL